Наш Грунвальд 2015

Видео с фестиваля "Наш Грунвальд 2015"

25-26 июля состоялся VII международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грунвальд", посвященный 605-й годовщине легендарной Грюнвальдской битвы. Традиционно крупнейший Белорусский фестиваль военно-исторической реконструкции прошел в музейном комплексе "Дудутки".

На территории музейного комплекса силами организаторов и участников был организован походный рыцарский лагерь, где была полностью реконструирована средневековая обстановка, костюмы и быт. Также рядом с музеем был организован палаточный лагерь для зрителей, которые приехали на два дня. На протяжении обоих дней фестиваля гостей и участников ждала насыщенная и яркая программа, в рамках которой прошли: рыцарские пешие и конные турниры по средневековым канонам, массовые рыцарские сражения – бугурты, максимально приближенные по правилам ведения боя к средневековым военным действиям, турниры лучников, алебардистов и арбалетчиков.

Отдельного внимания заслуживает концертная программа фестиваля «Пир после битвы». Практически безпрерывно рок-фолк концерт проходил на двух сценических площадках одновременно. Участвовали музыкальных коллективов из Беларуси, России и Украины. Также вечером первого дня на второй сцене выступали артисты огненного шоу.

Многие с интересом ждали выступление российской группы «Мельница». И не зря! Их концерт произвел впечатление на всех, кто был тем вечером рядом со сценой – прекрасное звучание, белоснежные костюмы, волшебный голос Хелависы и звездное небо создали исключительную и незабываемую атмосферу.

На второй день на главном ристалище фестиваля провели турнир лучников. Также прошла традиционная «битва пятерок» - формат сражения, в котором принимают участие по 5 рыцарей с каждой из сторон, битва идет до последнего стоящего на ногах рыцаря. Затем начался зрелищный конный турнир рыцарей. Основная задача этого состязания – выбить противника, закованного в тяжелые доспехи, из седла на полном скаку, либо преломить свое копье о его щит.

Состав участников прошедшего концерта "Пир после Битвы 2015":

Главная сцена: Адарвiрог, Gad Goddeu, Рокаш, Forodwaith, Cтары Ольса, Fram, МЕЛЬНИЦА, Allion, Znich, DZIECIUKI 

Вторая сцена: BY CRY, Celidh Ceol, BY Effect, Кліч, Fabiant, Hokkey, Восьмы дзень, Unia, Nevrida, Літы Талер

25-26 ліпеня адбыўся VII міжнародны фэстываль сярэднявечнай культуры і музыкі “Наш Грунвальд”, прымеркаваны да 605 гадавіны легендарнаму Грунвальдскаму пабоішчу. Традыцыйна буйнейшы Беларускі фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі прайшоў у музейным комплексе “Дудуткі”.

На тэрыторыі музейнага комплекса сіламі арганізатараў і ўдзельнікаў быў арганізаваны паходны рыцарскі лагер, дзе была цалкам рэканструявана абстаноўка, вопратка і побыт сярэднявечча. Таксама каля музея быў створаны намётачны лагер для гледачоў, якія прыяхалі на два дні. На працягу абодвух дзён фестываля гасцей і ўдзельнікаў чакала насычаная і яркая праграма, у межах якой прайшлі: рыцарскія пешыя і конныя турніры па канонам сярэднявечча, масавыя рыцарскія бітвы - бугурты, максімальна набліжаныя да правілаў вядзення бою пад час сярэднявечных ваенных дзеянняў, турніры лучнікаў, алебардзістаў і арбалетчыкаў.

Асобнай увагі заслугоўвае канцэртная праграма фестывалю “Пір пасля бітвы”. Практычна без перапынкаў рок-фолк канцэрт праходзіў на дзвюх сцэнічных пляцоўках адначасова. Удзел прымалі музычныя калектывы з Беларусі, Расіі і Украіны. Таксама ўвечары першага дня на другой сцэне выступалі артысты вогненнага шоу.

Многія з цікавасцю чакалі выступленне расійскага гурта «Мельница». І нездарма! Іх канцэрт уразіў усіх, хто быў тым вечарам побач са сцэнай - выдатнае гучанне, беласнежныя вопраткі, чароўны голас Хелависы і зорнае неба стварылі выключную і незабыўную атмасферу.

На другі дзень на галоўным рысталішчы фестывалю правялі турнір лучнікаў. Таксама прайшла традыцыйная «бітва пяцёрак» - фармат бітвы, у якой бяруць удзел па 5 рыцараў з кожнай з бакоў, бітва ідзе да апошняга рыцара, які застаецца на нагах. Затым пачаўся відовішчны конны турнір рыцараў. Асноўная задача гэтага спаборніцтва - выбіць праціўніка ў цяжкіх даспехаў з сядла на поўным скаку, альбо пераламаць сваю дзіду аб яго шчыт.

Склад удзельнікаў мінулага канцэрта "Пір пасля Бітвы 2015":

Галоўная сцэна: Адарвiрог, Gad Goddeu, Рокаш, Forodwaith, Cтары Ольса, Fram, МЕЛЬНИЦА, Allion, Znich, DZIECIUKI 

Другая сцэна: BY CRY, Celidh Ceol, BY Effect, Кліч, Fabiant, Hokkey, Восьмы дзень, Unia, Nevrida, Літы Талер

Фотографии с фестиваля "Наш Грюнвальд 2015"

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://nashgrunwald.by/festival-blog/nash-gryunvald-2015.html#sigProId11e063cb02

Контакты

Телефон:

Email:


- Канал - Чат

Музейный комплекс "Дудутки"

Сайт: www.dudutki.by

Генеральный партнер фестиваля

Информационные партнёры фестиваля